Egyházi szertartás

Egyházi szertartás

Évezredes tradíció, és nem csak az! Szent, természetfeletti, Istentől eredő misztérium, mely túlmutat az emberen… A keresztény ember számára a házasság Istenben teljesedik ki. Ezért gondolja azt, hogy csak Isten előtt állva és megszentelve válik örök érvényűvé a frigy, ezért nem választható el egymástól az a két ember, mely örök hűséget fogad ekkor egymásnak, és ezért szól úgy az eskü, hogy holtodiglan, holtomiglan, jóban és rosszban…míg a halál el nem választ.
Felekezettől függetlenül általános, hogy – a fentiekről is elmélkedve – a házasságot megelőzően tartanak egy felkészítést a jegyesek részére, az ún. „jegyesoktatást” – hogy az ifjú pár mind jobban megismerje hitét és az esküben vállalt fogadalmát.
Mivel mindez időt vesz igénybe, minimum 3 hónappal az esküvő előtt keressük fel az illetékes plébániát, de még jobb, ha mindezt 6 hónappal előbb tesszük meg! Érdemes minél korábban időpontot foglalni és összehangolni a két szertartást, hogy ne legyen túl nagy az időkülönbség a polgári és a templomi esküvő között!

Római katolikus esküvő

Akkor van lehetőség katolikus esketésre, ha legalább az egyik fél katolikus. Ha a másik fél más vallású, a katolikus fél nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekeit katolikus szellemben neveli majd fel. Ha a jegyesek valamelyike nincs megkeresztelve, püspöki engedéllyel lehetőség van a házasságkötésre (a katolikus fél ilyenkor is a fenti nyilatkozatot teszi). A felek a lakóhelyük szerinti plébániát keressék fel, színhelyként más templom is választható, ilyenkor a lakóhely szerinti plébános ún. elbocsátólevelet ad ki.

Evangélikus esküvő

Az evangélikus szertartás szerinti esküvő feltétele, hogy a jegyesek keresztény életet éljenek. Ha az egyik fél nem evangélikus vallású, 6 hónappal az esküvőt megelőzően lehetősége van felkészülnie a keresztelésre és a konfirmációra. Itt is a lakóhely szerinti lelkésznél, vagy amelyik közösségbe járnak, kell bejelentkezni, de egy írásos hozzájárulással máshol is megköthető a házasság.

Református esküvő

A reformátusok tulajdonképpen a polgári esküvő egyházi megáldásáról beszélnek. Itt is az egyik félnek legalább reformátusnak kell lennie, a másik fél megkeresztelkedése kívánatos, de az esemény után is megtehető. Szintén a lakóhely szerinti lelkészt keressük fel, aki illetékes kiadni az elbocsátólevelet is, ha nem ott szeretnénk a szertartást.

Zsidó szertartás

„Nincs férfi nő nélkül, sem asszony férj nélkül, egyikük sem lehet Isten nélkül.” (Genesis Rábá 8:9.) A zsidó szertartás ezt a kapcsolatot tükrözi, és az esküvővel jön létre az új család. Zsidó esküvőt kizárólag két zsidó vallású személy tarthat, a származást igazolni kell, s a rabbi hozzájárulásához is szükség van. Az esketés a rabbi vezetésével, két zsidó vallású tanú jelenlétében történik. Nem lehet esküvőt tartani szombaton és ünnepnapon, viszont sokan választják a keddet, mivel a teremtés történetében kétszer is az áll erről a napról: „És látta Isten, hogy jó.” A zsidó hagyományban a menyegző nemcsak férfi és nő kapcsolata, hanem egyúttal Izrael és az Örökkévaló szövetségének egyik jelképe is. Budapesten és vidéken 19-19 zsinagóga alkalmas zsidó esküvő rendezésére.
| <<< vissza az előző oldalra | főoldalra | az oldal tetejére |


 

 

 

 

 

 

 

Archív weblap:

Kontakt: info@eskuvoilexikon.hu